AV Winacties

Algemene voorwaarden winacties Duurzaamheidskompas.nl

Deelname

Je doet mee aan een winactie door de Facebook pagina of Twitter van Duurzaamheidskompas.nl te liken en/of de betreffende winactie post te delen/retweeten en/of op te reageren. Soms zijn andere voorwaarden van toepassing; houd daarbij de instructies in de blogpost van de actie goed in de gaten.

Winnen

Na de selectie van de winnaar, krijgt hij/zij hier bericht over via de bij ons bekende contactgegevens en/of Social Media account(s). Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

Voorwaarden Winactie

Je dient te voldoen aan alle voorwaarden die bij een specifieke winactie worden vermeld. Daarnaast dien je aan de volgende algemene voorwaarden te voldoen:
– Woonachtig zijn in Nederland
– Per persoon slechts één deelname. (Bij constatering van meerdere aanmeldingen via diverse a-mailaccounts die afkomstig zijn van één persoon worden al deze aanmeldingen ongeldig verklaard.)
– Correspondentie verloopt per e-mail of social media-account. Je bent zelf verantwoordelijk voor toegang tot je mailbox en/of social media-account. Het social media platform (Twitter, Facebook of anderszins) dat eventueel als winactie-kanaal wordt ingezet, staat verder los van de winactie van Duurzaamheidskompas.nl
– De aanmelding dient voor de deadline van de winactie binnen te zijn. Indien je niet binnen gestelde termijn reageert op ons bericht, vervallen automatisch je rechten als winnaar. Dan volgt een tweede selectie aan de hand van de overgebleven deelnemers.
– Duurzaamheidskompas.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een winactie vroegtijdig te beëindigen zonder opgave van reden.

Aansprakelijkheid

Duurzaamheidskompas.nl is niet aansprakelijk voor (1) verloren-, vernietigde- of te laat aangekomen aanmeldingen, deelnames en/of aanvragen; (2) typefouten of (tussentijdse) wijzigingen in de voorwaarden van een winacties; (3) beschadigde producten of producten die niet functioneren naar behoren (al dan niet defect door levering); (4) levertijden of levergarantie en (5) technische problemen of invloed van derden die de winactie verhinderen of oneerlijk maken of die trekking, levering en/of correspondentie onmogelijk maken.