Dubben over biomassa

De laatste maanden is de discussie over biomassa opgelaaid. Op papier is biomassa een duurzame energiebron, net als zonne-energie en windenergie. Daarom komen biomassacentrales in aanmerking voor subsidie, om zo de opwek van duurzame energie te stimuleren. Of energie uit biomassa door middel van verbranding wel écht duurzaam is, wordt echter steeds meer onderwerp van discussie. Zo stuit de realisatie van een biomassacentrale in Arnhem op grote weerstand van milieuactivisten, die stellen dat de beoogde biomassacentrale juist niet duurzaam is. De actievoerders stellen dat het winnen van energie door verbranding van (met name) hout helemaal niet duurzaam is en bovendien het kappen van bomen in de hand werkt.

Waarom biomassa?

Het lijkt in beginsel heel logisch. Je neemt het kap- en snoeiafval dat overblijft van natuurlijk bosbeheer en verbrandt dat om er energie uit op te wekken. Energie uit een natuurlijk restproduct. Daarbij komt natuurlijk wel weer Co2 vrij – iets meer zelfs nog dan bij de verbranding van steenkool – maar dat geldt natuurlijk ook voor de kolencentrales die biomassa vervangt (als het goed is). En de belangrijkste reden om het als duurzame energiebron te beschouwen: biomassa is hernieuwbaar, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Elke boom, elke plant en al het organisch afval dat voor biomassa wordt aangewend, is relatief eenvoudig opnieuw voort te brengen door de natuur. Al dan niet met een beetje hulp van de mens.

Al jaren is biomassa verreweg de populairste ‘duurzame’ vorm van energie. Dat betekent dat energieleveranciers dit op één hoop gooien met energie van windmolens en zonnepanelen in hun aanbod groene energie. Iets om rekening mee te houden bijenergieleveranciers vergelijken, want op de duurzaamheid van biomassa als energiebron is wel het nodige aan te merken.

Nadelen van biomassa

Zoals gezegd helpt het verstoken van biomassa niet bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Toch een van de belangrijkste doelen van onze collectieve inspanning om duurzamer te worden. Een ander nadeel is dat het een continue stroom aan biomassa, meestal hout, noodzakelijk maakt. En juist bomen helpen bij het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Al dat hout moet bovendien naar biomassacentrales gebracht worden, wat ook weer vervuilend transport oplevert. Daarom wordt bij het verstrekken van de vergunning of subsidie vaak lokaal hout als voorwaarde bedongen. Dat kan echter nog steeds een straal van meer dan 100 km zijn.

Biogas uit biomassa

Is alle biomassa dan slecht? Zeker niet. Verbranding is namelijk niet de enige manier om energie op te wekken met biomassa. Organisch afval, zoals planten en voedselresten, kunnen worden vergist om zo biogas te produceren. Dit gas kan dan weer worden gebruikt om (lokale) processen van energie te voorzien. Zo kunnen met name bedrijven waar planten of voedsel verwerkt worden een stuk duurzamer worden.

Wat is jouw mening over biomassa als duurzame energiebron? Deel je mening hieronder in een reactie.

-Deze blogpost is een samenwerking met Pricewise-

Bron afbeelding: Dimitri Tyan via Unsplash

Author: Nur

Oprichter Duurzaamheidskompas.nl | Scriptschrijver | Flexitariër | Sushi rulez | Mama van 3 | Zwak voor dieren | liefhebber van dramatische liefdesverhalen

Share This Post On

1 Comment

  1. biomassa is ontbossing met 14 miljard subsidie voor RWE, Vattenfall.
    EU wil subsidie voor herbebossing.
    subsidie voor ontbossing en subsidie voor herbebossing.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.