Duurzaam afvalwater vervoeren met een duurzaam rioleringssysteem

Duurzaamheid blijft alsmaar belangrijker worden. De klimaatverandering zorgt steeds vaker voor nare gebeurtenissen en situaties, en steeds meer mensen beginnen langzamerhand in te zien dat hier echt iets aan gedaan moet worden. De broeikasuitstoot blijft stijgen, wat zorgt voor heftige klimaatschommelingen en schade aan het land. Volledige ecosystemen worden uitgeroeid door overstromingen, extreme hittegolven en voedselschaarste.

Waterverspilling is daarin ook een groeiend probleem. Jaarlijks wordt er per Nederlander ruim 1,5 miljoen liter water verbruikt – water dat niet uit de kraan komt. Rioleringssystemen zijn verantwoordelijk voor veel uittreden van afvalwater. Dit moet toch duurzamer kunnen?

Op welke manier kan een rioleringssysteem verduurzaamd worden?

De grootste reden dat rioleringssystemen niet als duurzaam worden gezien, komt door de verspilling van grote hoeveelheden water. Aarde neemt het vieze water op, wat de bodem ernstig aantast. Flora en fauna sterven af in het aangetaste gebied en de mogelijkheid dat er een nieuw ecosysteem op de verontreinigde bodem groeit, wordt kleiner. De Nederlandse waterschappen zijn hard bezig om een oplossing te vinden om afvalwater op een duurzame manier te vervoeren. En deze oplossing is er – een duurzaam rioleringssysteem!

Duurzaamheid in een rioleringssysteem kan behaald worden door gebruik te maken van vacuumleidingen. Afvalwater heeft zuurstof nodig om afgebroken te kunnen worden. Dit haalt het uit de omgeving, waardoor deze aangetast wordt. Belangrijke schakels vallen weg en het ecosysteem kan niet goed meer functioneren. Open opslagplekken voor rioolwater zijn daarnaast dé perfecte broedplaats voor insecten en ziekten. Ook treedt er veel water uit bij traditionele rioleringssystemen, wat niet alleen zorgt voor schade aan de omliggende omgeving maar ook aan huizen of gebouwen in de buurt. 

Vacuum rioleringssystemen maken geen gebruik van energie tijdens het afvoeren van het water, maar werken door middel van lucht dat het water richting de opslagplaats zuigt. De leidingen zijn dicht en goed getest, waardoor water niet kan uittreden. Het aanleggen van een normaal rioleringssysteem kost veel geld. Vacuumleidingen aanleggen bespaart op zowel onderhouds- en investeringskosten. 

Drie stappen om op duurzame wijze afvalwater te vervoeren

Er zijn drie onderdelen die zorgen voor energievrij watervervoer in een vacuumsysteem. Allereerst wordt het water verzameld in een grote verzamelput. Deze put wordt aangesloten op gebouwen en huizen die in de omgeving liggen, zodat afvalwater direct vanuit deze voorzieningen naar de opslagplek vervoerd kan worden. Dit water stijgt tot een bepaald niveau, waarna de kleppen naar de vacuumleidingen openspringen. Kleppen die naar de leidingen gaan, werken op pneumatische wijze en hebben geen stroomvoorziening nodig.

Het volgende element in het duurzame rioleringssysteem is de vacuumtank. Afvalwater in de leidingen wordt met behulp van lucht richting de tank gevoerd waar het water verzameld wordt. De lucht bij het water wordt afgezogen en kan gezuiverd worden. Het water zelf wordt, nadat het niveau in de tank tot een bepaald niveau is gestegen, naar het dichtbijzijnde rioolwaterzuiveringspunt vervoerd. Dit gebeurt door middel van een perspomp en is dus volledig energievrij. 

Beste plekken om een duurzaam rioleringssysteem te plaatsen

Duurzame rioleringssystemen komen het best tot hun recht in rotsachtige gebieden, kusten, gebieden met een hoog grondwaterpeil of vakantieparken. Daar kunnen meerdere huizen en voorzieningen aangesloten worden op het leidingennetwerk om al het afvalwater in één keer te verzamelen, zonder voor verspilling te zorgen. 

Wat is jouw indruk van deze innovatieve manier van afvalwater vervoeren? Deel je mening hieronder in de comments.

Deze blogpost is een gesponsorde samenwerking met Quavac

Author: Nur

Oprichter Duurzaamheidskompas.nl | Scriptschrijver | Flexitariër | Sushi rulez | Mama van 3 | Zwak voor dieren | liefhebber van dramatische liefdesverhalen

Share This Post On

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.