Energie uit afval

Een nieuwe duurzame trend op het gebied van afvalverwerking lijkt ook bij kleine spelers door te dringen. Het gaat om het opwekken van energie uit niet recyclebaar afval. Afvalenergiecentrales verbranden ons huisafval om er energie mee op te wekken. Deze installaties leveren energie die direct het energienet op gestuurd wordt.

Energie uit afval wint aan populariteit

Afval verbranden is een duurzamere manier van energie opwekken dan bijvoorbeeld energie uit fossiele brandstoffen. Niet alleen bespaart deze vorm op het gebruik van fossiele brandstoffen maar het geeft ook de gelegenheid om van afval af te komen.

Kijkduin-haagsallerlei.nl-duurzaamheidskompas

Duurzaamheid in de hoofdrol

Het gaat vooral om de verbranding van huishoudelijk en gemengd bedrijfsafval. Dit noemen we ‘thermische recycling’. Dit gebeurt bij diverse Afval Verbrandings Installaties (AVI’s) in Nederland. De AVI’s kunnen echter fors verschillen in milieuprestatie.  Uiteraard speelt duurzaamheid de hoofdrol.

Energie opwekken uit afval is duurzaam en levert veel voordelen op. Behalve de energie en het verkleinen van de berg afval, worden ook de verbrandingsresten nuttig gebruikt. Vooral de wegenbouw heeft nog iets aan deze resten. Ruim 85% van deze verbrandingsresten wordt inmiddels nuttig ingezet. Energie uit afval lijkt ‘here to stay’.

schreder_rekobv.eu-duurzaamheidskompas

Steeds meer initiatieven in opmars

Ons land beschikt inmiddels over 12 afvalenergiecentrales, drie grootschalige biomassa-energiecentrales en twee slibverbrandingsinstallaties om afval op een juiste manier om te zetten in energie. Maar er zijn ook steeds meer kleine initiatieven waarbij kleinere spelers ook flink inzetten op duurzame afvalverwerking.

Een voorbeeld hiervan is Milieu Service Nederland. Dit Amsterdamse bedrijf wil zo veel mogelijk afval herbruikbaar maken. Maar uiteraard is niet al ons afval her te gebruiken. Van dat niet herbruikbare afval kunnen ze dan in elk geval de energie gebruiken die ontstaat bij verbranding ervan. Zo wordt het afval eigenlijk nog toch hergebruikt. Naast stroom levert het bedrijf zo warmte aan woningen en bedrijven. Zo treedt er dus een grote vermindering van CO2-uitstoot op. Daarbij plaatst het bedrijf wel een kanttekening.

“Wanneer andere methoden beschikbaar zijn om afval duurzamer af te handelen, zoals door preventie, hergebruik of recyclen heeft dat de voorkeur boven verbranding. Maar voor bepaalde soorten afval is verbranding de meest duurzame manier en kan dit toch leiden tot een reductie van CO2-uitstoot.” aldus een medewerker van het bedrijf.

ladder-van-lansink-nederlands-recycling.nl-duurzaamheidskompas

Rangorde in afvalverwerking

De “Ladder van Lansink” onderscheidt vier vormen van omgaan met afval. Preventie heeft de hoogste prioriteit, gevolgd door (een zo hoogwaardig mogelijk) hergebruik. Als dit niet mogelijk is, moet gestreefd worden naar verbranding van afval, bij voorkeur met energie-opwekking. De minst gewenste oplossingen zijn storten en lozen.

Afval verbranding versus CO2 uitstoot

Uit recent Amerikaans onderzoek (in Nederland ontbreken de cijfers helaas nog) bleek dat door energie uit afval op te wekken er een flinke CO2 reductie ontstond. Onderzoekers keken naar een AVI waarbij 1500 ton per dag aan afval werd verwerkt en zo energie en warmte werd opgewekt. De AVI verwerkte huis- & tuinafval en regulier bedrijfsafval. Volgens de onderzoekers resulteerde deze manier van afvalverwerking en energieopwekking in een reductie van 270.000 ton CO2 uitstoot per jaar.

Energie uit afval is duurzaam en kent een win-win situatie waarbij afval verdwijnt en energie verschijnt. In Nederland lijken we nog veel meer te kunnen bereiken op dit gebied.

***
Met dank aan Rudi Hendriks van Verandervanenergie.nl en Milieu Service Nederland
Afbeeldingen: Arendaoomen.com (uitgelichte afbeelding), haagsallerlei.nl, rekobv.eu, recycling.nl

Author: Nur

Oprichter Duurzaamheidskompas.nl | Scriptschrijver | Flexitariër | Sushi rulez | Mama van 3 | Zwak voor dieren | liefhebber van dramatische liefdesverhalen

Share This Post On

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.