Hete broeikas aarde of nucleaire winter?

Door Maarten Pieters

Wat heb je liever: een hete broeikas aarde of een nucleaire winter? Ik stel me voor dat minister Maxime Verhagen deze vraag stelde toen hij zijn Green Deal in de Trêveszaal aan de ministerraad presenteerde. Geen van beide, daar waren alle ministers het snel over eens. Maar wat dan wel? Als ik naar de Green Deal kijk dan moet Verhagen met een pienter gezicht zoiets geantwoord hebben als ”Nou, van allebei een beetje!”.

Ik ga me niet verliezen in beschouwingen over deze wijsheid van Verhagen. Als ik in de Trêveszaal aan tafel had gezeten, had ik gezegd “Alles goed en wel Maxime maar je stelt ons de verkeerde vraag, waar het werkelijk om gaat is willen we wel of geen duurzame samenleving?

We staan voor een fundamentele keuze, durven we het roer werkelijk om te gooien of laten we de wal het schip keren? Het roer omgooien betekent vol voor duurzaamheid kiezen. Succesvolle bedrijven als Nike, IKEA, Philips maar ook een groot aantal steden waaronder Eindhoven hebben die keuze gemaakt. Zij hanteren daarbij een universeel kader voor duurzaamheid: The Natural Step.

The Natural Step is een initiatief van Dr. Karl-Henrik Robèrt. Op basis van zijn gedachtengoed heeft een grote groep wetenschappers verspreid over de hele wereld consensus bereikt over vier principes voor duurzaamheid:

In een duurzame samenleving is de natuur niet onderworpen aan systematisch toenemende…:
1. …concentraties van elementen die we aan de aarde onttrekken;
2. …concentraties van (chemische) stoffen die we produceren;
3. ..erosie en verarming veroorzaakt door onze fysieke ingrepen;

Lees tip:  Ruim 400 kilometer in 24 uur; gekkenwerk!

en in een duurzame samenleving zijn

4. …zijn mensen zoals jij en ik niet onderhevig aan randvoorwaarden die ons systematisch verhinderen om in onze basisbehoeften te voorzien.

The Natural Step geeft praktische handvatten voor besluitvorming en inbreng van mensen en belangengroepen. The Natural Step inspireert om zelf én samen met anderen stappen te zetten naar een duurzame wereld. Maxime, noch een hete broeikas aarde of een nucleaire winter zijn nodig. Yes, we can!

***

Voor meer info zie:

flexibleplatform.nl (Nederlandstalig)
thenaturalstep.org (Engelstalig)
realchange.nu (Engelstalig)

Author: Nur

Oprichter Duurzaamheidskompas.nl | Scriptschrijver | Flexitariër | Sushi rulez | Mama van 3 | Zwak voor dieren | liefhebber van dramatische liefdesverhalen

Share This Post On

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.