Politiek aan zet om energietransitie te versnellen

Op de Noordzee liggen enorme kansen om grote hoeveelheden hernieuwbare energie op te wekken. Maar dan moet Nederland snel met andere landen aan de Noordzee gaan samenwerken, stelt Siemens Energy/directeur Adam Middleton. In de klimaatcrisis ontbreekt het aan urgentie. Nu we in een energiecrisis zitten, ontstaat er draagvlak voor samenwerking en nieuw beleid.

Zonnestroom is maar beperkt aanwezig in ons land. Zonnepanelen zijn goed voor de huishoudens, maar leveren te weinig stroom voor industrie, zwaar transport en luchtvaart. Windstroom en waterstof uit wind, zijn daarom de belangrijkste nieuwe energiebronnen van Nederland. En wie wind zegt, zegt Noordzee. Wil Nederland de duurzame doelen halen, dan moet de Noordzee in 2050 het grootste klimaatvriendelijke energiefabriek van Europa zijn.

Nergens waait het als op de Noordzee en de Noordzee is daarom dé plek waar Nederland echt groene energie kan winnen. Maar de Noordzee is niet van ons alleen en deze transitie is zo veelomvattend, groot en ingewikkeld, dat niemand die alleen aankan.

Om die reden is snelle en intensieve samenwerking tussen de overheden van de acht Noordzeelanden nodig. Dat is dé voorwaarde om de obstakels te kunnen overwinnen, zodat het bedrijfsleven aan de slag kan om huishoudens en industrie van eeuwigdurende energie te voorzien.

De Noordzee-regio voldoet aan alle voorwaarden om een toonaangevende rol te krijgen in de energietransitie. De techniek is er; bedrijven en overheden willen investeren.

We moeten nodig voor de lange termijn gaan samenwerken, om te beginnen met de acht Noordzeelanden. Want alleen dan kunnen de duurzame windenergie benutten die de Noordzee ons kan bieden, wanneer de zonnepanelen op de daken tekort schieten. Die acht Noordzeelanden zijn, met de klok mee, Nederland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland.

Op 18 mei 2022 maakten Nederland en onze Noordzee-buurlanden Denemarken, Duitsland en België, tijdens de Noordzeetop in Denemarken bekend dat zij de productie van windenergie op de Noordzee flink opschroeven tot 150 gigawatt in 2050. Deze top is een goed voorbeeld voor de noodzakelijke samenwerking tussen alle acht de Noordzeelanden. Dat bewijst dat het kan – nu verder.

Welvarende toekomst
De Noordzee heeft dankzij de aanwezige olie- en aardgasvelden tientallen jaren een hoofdrol gespeeld in de fossiele-energievoorziening van Europa en de groeiende welvaart van na de oorlog. Nu kan de Noordzee ons helpen om groene elektronen en moleculen te leveren.

Dat kan stap-voor-stap, en dat kan snel gaan:

  • Door versneld windmolenparken ver op zee te bouwen, verbonden door interconnectoren.
  • Door buitengaats waterstoffabrieken (elektrolyse) op groene windenergie te laten wekken.
  • Door de energienetwerken van de Noordzeelanden uit te breiden tot één netwerk dat pieken en dalen aankan.
  • Door de bestaande olie- en gasplatforms schoon te laten werken.
  • Door koolstofdioxide op te slaan in lege gasvelden (CCS Carbon Capture and Sorage, vgl. Porthos CO2).

Zo groeien we schoon verder, met behoud van investeringen en met voldoende energie voor een welvarende toekomst.

De geopolitieke spanningen, zetten nu druk op de ketel en noodgedwongen maken we onverwachte sprongen: we stoken volop steenkool; kerncentrales draaien door; en er wordt gepleit om ´Groningen´ weer op volle capaciteit te laten draaien.

Het zijn begrijpelijke noodgrepen. Wat me positief stemt is dat die noodgrepen worden gedaan in dezelfde samenwerking die nodig is om de energietransitie naar groene elektronen en moleculen te realiseren. Ik zie daarin een hoofdrol voor de Noordzee en voor de Noordzeelanden. Mijn oproep is om van de nood een deugt te maken, geen draagvlak te verliezen en nu blijvend samen te werken en door te pakken en de energietransitie realiteit te maken. De Europese politiek is aan zet!

Adam Middleton is algemeen directeur van Siemens Energy bv in Nederland en VP voor West-Europa

***

Aangehaalde bronnen:

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/18/nederland-en-noordzee-buurlanden-gaan-voor-150-gigawatt-productie-windenergie-op-zee-in-2050

[2] https://www.porthosco2.nl/

Afbeelding: peter vroon via Unsplash

Author: Nur

Oprichter Duurzaamheidskompas.nl | Scriptschrijver | Flexitariër | Sushi rulez | Mama van 3 | Zwak voor dieren | liefhebber van dramatische liefdesverhalen

Share This Post On

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.