Zonder aardgas leven in Amsterdam

Amsterdam moet aardgasloos draaien in 2050, dat staat in de strategie ‘Naar een Stad zonder Aardgas’ van het college van Burgemeester en Wethouders. Dat kan grote positieve veranderingen met zich meebrengen met het oog op het milieu. Aardgas neemt met 90 procent namelijk het grootste deel van het verwarmen van woningen en bedrijven voor z’n rekening. Dit jaar nog zal de gemeente met de eerste aanpassingen starten.

Aardgas schaars en belasting voor klimaat

Het aardgasgebruik in Amsterdam ligt met 90 procent erg hoog. Aardgas zorgt voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Wordt het gebruik hiervan gereduceerd en vervangen door duurzame energiebronnen, dan zorgt dit voor een lagere milieubelasting. Daarbij komt dat aardgas opraakt, waardoor het van belang is dat er een alternatief komt. Wel is het mogelijk om gas uit het buitenland in te zetten, maar door de import zal de energierekening stijgen. Naast het voorkomen van een prijsstijging, is het goed om niet te afhankelijk te worden van andere landen.

Trots op aardgasloos

Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid, is trots op de strategie: “We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen,” zegt hij erover.

Geen gasleidingen bij nieuwbouwwoningen

Om ervaring op te doen met het aardgasloze Amsterdam, worden er nog dit jaar 10.000 woningen aangewezen door woningcorporaties die aardgasloos gemaakt zullen worden. En in Amsterdamse nieuwbouwwijken zijn al geen gasleidingen te vinden. Over een kleine drie jaar, in 2020, moeten er 102.000 woningen aan zijn gesloten op het warmtenet. Doordat er gebiedsgericht wordt gewerkt, is het mogelijk om te bepalen wat de beste aanpak zal zijn per bepaald gebied.

Lees tip:  Energie online vergelijken

Bestaande panden meest complex

Met de strategie ‘Naar een Stad zonder Aardgas’ wil de gemeente dat er in nieuwbouwgebieden geen aansluiting op aardgas meer zal zijn. Dit is makkelijker uit te voeren dan het vervangen van de gasvoorziening in de bestaande stad; wat het grootste deel van Amsterdam betreft. Het zal complex zijn om dit te realiseren en daarom is het goed dat de gemeente gebiedsgericht te werk gaat. Gebieden zullen gebaad zijn bij een soort aanpak die past bij de staat, omgeving en bouwstijl. Daarom wordt per gebied bepaald wat de aanpak zal zijn en wat voor alternatieven daar het meest gunstig zijn.

Mogelijke duurzame alternatieven

Denk bij alternatieven van verwarming aan volledig elektrische warmtesystemen en geothermie, en zo zijn er nog meer manieren om een huis duurzaam te verwarmen. In tegenstelling tot gas, wordt stroom al steeds vaker duurzaam opgewekt, gekozen en aangeboden. Dat laatste is goed te zien bij energie vergelijken; in een energievergelijker bestaat de top 10 van voordelige energiecontracten vaak uit contracten met groene stroom. Het is daarom een goede oplossing om gasvoorzieningen te vervangen door apparaten die op stroom draaien, al moet er dan nog wel flink extra aan duurzame stroom worden opgewekt.

Samenwerking gemeente met grote bedrijven én inwoners

De gemeente Amsterdam werkt voor de overgang naar een aardgasloze gemeente samen met vijf woningcorporaties; Eigen Haard, De Alliantie, Rochdale, Stadgenoot en Ymere. De warmtebedrijven Nuon en Westpoort Warmte, netbeheerder Alliander en Huurdersvereniging Amsterdam doen ook mee. En niet alleen bedrijven, maar ook bewoners van de gemeente krijgen een rol in deze duurzame onderneming. Zo zullen Amsterdammers betrokken worden bij te maken keuzes en gaat de gemeente huurders- en bewonersorganisaties, VvE’s en woning- en gebouweigenaren raadplegen.

Lees tip:  Energie online vergelijken

Het Rijk helpt ook mee

Om ‘Naar een Stad zonder Aardgas’ te verwezenlijken is ook het Rijk nodig. Zo is er financiering vanuit het Rijk nodig, zouden er wetten aangepast moeten worden en moeten er bevoegdheden bij de gemeente gelegd worden, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

-Deze blogpost is een samenwerking met Pricewise-

Author: Nur

Oprichter Duurzaamheidskompas.nl | Scriptschrijver | Flexitariër | Sushi rulez | Mama van 3 | Zwak voor dieren | liefhebber van dramatische liefdesverhalen

Share This Post On

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.