Alternatief plan bijtelling en MRB

Maak de fiscale ruimte tussen plugin-hybrides en conventionele auto’s groter door de beoogde 18% bijtelling categorie te laten vervallen en voorkom daarmee ongewenste marktverstoring. Stel tevens de volledig elektrische auto volledig vrij van de motorrijtuigenbelasting en belast de plugin-hybride voor de helft.

Dat is in de kern het alternatieve voorstel van de automotive branche (VNA, BOVAG en RAI Vereniging) en een aantal maatschappelijk organisaties (VNO-NCW, MKB Nederland, ANWB,  Natuur & Milieu, Milieudefensie) voor het plan van staatssecretaris Wiebes inzake de bijtelling van de auto van de zaak.

De  gelegenheidscoalitie wil hiermee bereiken dat de doelstelling om in 2020 200.000 elektrische auto’s te laten rijden op de Nederlandse wegen wordt gehaald en er meer continuïteit ontstaat op de automarkt.

Minder bijtellingscategorieën

De organisaties kiezen ervoor om de 18% categorie te laten vervallen ten behoeve van een ruimere 21% bijtellingscategorie. Zo blijven de plugin-hybrides aantrekkelijker om te leasen dan gewone auto’s. En minder categorieën past bij de wens van vereenvoudiging van de bijtelling en bij minder marktverstoring.

De hele kleine 18% categorie zou er toe leiden dat  een zeer beperkt aantal automerken in 2016 ontzettend vaak verkocht gaan worden.
Het alternatieve voorstel voor de bijtelling houdt in: 4% voor volledig elektrische auto’s, 15% voor Plugin Hybrides, 21% voor auto’s van 51gr/km tot 106 gr/km en 25% bijtelling voor de overige auto’s.

Motorrijtuigenbelasting

De  uitgelekte plannen uit het vermeende Coalitieakkoord lijken voor de elektrische auto een half tarief motorrijtuigenbelasting aan te geven. Daarmee wordt het verschil tussen enerzijds een volledig elektrische auto en anderzijds een conventionele auto en plugin-hybride te klein, vinden de organisaties. De volledig elektrische auto heeft dan te weinig voordeel.

De organisaties willen daarom de volledig elektrische auto vrijstellen van de MRB en voor de plugin-hybrides een half tarief hanteren. Zo blijft volledig elektrisch rijden voldoende aantrekkelijk ten opzichte van de plugins en conventionele auto’s. Dit maakt elektrisch rijden voor de consumentenmarkt aantrekkelijker en stimuleert de echte pioniers van het elektrisch rijden. Dit jaar zijn er zo’n 2.000 volledig elektrische auto’s verkocht (zakelijk en particulier).

***
Bron: Natuur & Milieu
Afbeeldingen: Nissan Leaf (extremetech.com)

Author: Nur

Oprichter Duurzaamheidskompas.nl | Scriptschrijver | Flexitariër | Sushi rulez | Mama van 3 | Zwak voor dieren | liefhebber van dramatische liefdesverhalen

Share This Post On

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.