KW1C duurzaamste mbo van Nederland

13 december vond de eerste SustainaBul MBO-uitreiking plaats. Deze prijs voor duurzaamheid is, na jaren in het hoger onderwijs, dit jaar voor het eerst uitgereikt aan onderwijsinstellingen in het mbo. Het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch is uitgeroepen tot duurzaamste mbo van Nederland en liet daarmee het Wellantcollege en Friesland College achter zich in de top 3.

Het college scoorde met name hoog op onderwijs. Het Techniek Atelier, waar studenten samenwerken aan nieuwe oplossingen voor lokale en actuele vraagstukken, is hier een mooi voorbeeld van.

Deelnemers SustainaBul MBO 2019; op de voorgrond Rob de Vrind, duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College. Foto: Hannah Swart

De uitreiking vond plaats tijdens het symposium over duurzaamheid in het mbo ‘The art of GREEN thinking’ in Amsterdam. Sandra Pellegrom, coördinator SDG Nederland reikte de prijzen uit.

De overige deelnemende mbo-onderwijsinstellingen waren het CITAVERDE college, Herman Brood Academie, ROC TOP, SCALDA, TERRA en ZONE.College. Alle deelnemers vulden een vragenlijst in die gaat over de mate van duurzaamheid in hun onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan. De antwoorden werden onderbouwd met bewijsstukken. Alle deelnemende instellingen ontvingen een SustainaBul MBO en presenteerden hun good practices.

Duurzaamste mbo

Het Koning Willem I College veroverde de eerste plek op basis van een totaalplaatje aan duurzame initiatieven. Zo heeft het college duurzame curricula bij vijf onderwijsafdelingen (horeca, bouw, ict, fashion en techniek), een beleid voor duurzame en gezonde catering, dienstfietsen, een elektrische auto, watertappunten, overal ledverlichting en een flinke CO2-reductie afgelopen drie jaar. Ook het duurzaam inkoopbeleid, 900 zonnepanelen, het energiedak en het compenseren van vliegreizen leverden punten op in de vragenlijst.

UNESCO-school

Het Koning Willem I College heeft duurzaamheid al vele jaren verankerd in zijn kernwaarden. Als UNESCO-school zet het college zich in voor een betere wereld en versterking van duurzaamheid. We zorgen ervoor dat we zo min mogelijk (energie) verspillen en zo min mogelijk afval maken. Het college maakt studenten en medewerkers vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed, wat zich onder andere richt op vrede en mensenrechten. Op die manier levert de school ook een bijdrage aan een betere wereld.

SustainaBul MBO

De SustainaBul geeft scholen inzicht in hoe ze ervoor staan en draagt daarmee bij aan verdere verduurzaming van het onderwijs. Duurzaamheid wordt zo een speerpunt in het beleid en dringt vervolgens door in het gedachtegoed en het handelen van studenten en personeel. Gezien 40% van alle studenten op het mbo zit, valt er een hoop impact te behalen. SustainaBul MBO is een project vanuit Coöperatie Leren voor Morgen, die zich inzet om duurzaamheid in het onderwijs te verankeren. 

Bron: Persbericht Koning Willem I College

Author: Nur

Oprichter Duurzaamheidskompas.nl | Scriptschrijver | Flexitariër | Sushi rulez | Mama van 3 | Zwak voor dieren | liefhebber van dramatische liefdesverhalen

Share This Post On

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.