RACE brengt circulaire economie dichterbij

Zeven partijen die zich hard maken voor de omslag naar een circulaire economie gaan hun krachten bundelen.

MVO Nederland, Circle EconomyDe Groene ZaakHet Groene Brein, Acceleratio, IMSA en de Rijksoverheid  zetten samen een nieuw programma op dat zich expliciet richt op het verzilveren van de voordelen van circulair ondernemen. Het is voor het eerst dat overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen op deze manier samenwerken. Gezamenlijk doel is dat Nederland een wereldwijde voorloper op het gebied van circulaire economie wordt.

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en materialen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Dit model wordt in toenemende mate erkend als het economisch model van de toekomst: het maakt industrielanden (veel) minder afhankelijk van schaarser wordende grondstoffen en energiebronnen, vermindert afvalstromen en uitstoot, en leidt tot vernieuwende economische activiteiten.

circulaire-economie-duurzaamheidskompas-mvonederland

TNO-Onderzoek toont aan dat er op die wijze in Nederland jaarlijks €7,3 miljard kan worden bespaard op grondstoffen. Daarnaast kunnen er 54.000 banen worden gecreëerd en kan de milieulast aanzienlijk worden verlaagd.

Transitie vraagt om innovatie en aanpassing huidig systeem

Een transitie naar een circulaire economie is echter een proces van jaren en vraagt naast technische innovaties ook aanpassingen van het gehele economische systeem. Dat maakt nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen noodzakelijk. Het nieuwe programma gaat van start onder de naam RACE, wat staat voor Realisatie van Acceleratie naar een Circulaire Economie.

Binnen RACE wordt niet alleen gewerkt aan technische aspecten (zoals het circulair ontwerpen en energie-neutraal recyclen) maar nadrukkelijk ook aan de benodigde sociale en systeeminnovatie. Daarnaast is er ook aandacht voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s, gezamenlijke communicatie en kennisopbouw.

Lees tip:  Muziek luisteren als een 'Boss'

De RACE-coalitie werkt de komende weken de eerste deelprojecten uit in concrete programma’s die dit najaar van start gaan.

***
Bron: MVO Nederland
Afbeelding: MVO Nederland

Author: Nur

Oprichter Duurzaamheidskompas.nl | Scriptschrijver | Flexitariër | Sushi rulez | Mama van 3 | Zwak voor dieren | liefhebber van dramatische liefdesverhalen

Share This Post On

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.